Jesteś tutaj

Dostęp do informacji

Karty podstawowe

Informacja publiczna jest udostępniania za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej lub na wniosek.

Zgodnie z art. 10 ustawy z ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek pisemny można przesłać:

  • pocztą tradycyjną na adres Fundacji Panoptykon: ul. Orzechowska 4/4, 02-068 Warszawa lub
  • pocztą elektroniczną na adres: fundacja[at]panoptykon.org   

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 08.10.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Dostęp do informacji
Data przygotowania dokumentu:
08.10.2013
Dokument podpisany przez:
Anna Walkowiak
Data publikacji: 18.09.2013, powód wprowadzenia zmian: Utworzenie strony
Tytuł wersji dokumentu: Dostęp do informacji
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu