Jesteś tutaj

Wersja wpisu Oferty pracy z dnia 28.05.2021

Poszukujemy menedżera lub menedżerki komunikacji!

Do zadań tej osoby będzie należało:

 • opracowywanie planów komunikacyjnych do planowanych działań zgodnie ze strategią komunikacyjną organizacji,
 • przygotowywanie i realizacja działań komunikacyjnych we współpracy z zespołem Panoptykonu i zewnętrznymi podwykonawcami,
 • raportowanie realizowanych działań.

Zgłoś się do nas, jeżeli:

 • masz doświadczenie w PM-owaniu projektów komunikacyjnych,
 • FB, IG, YT i LI nie mają dla ciebie tajemnic i w 280 znakach umiesz powiedzieć wszystko, co najważniejsze,
 • interesują cię nowe technologie, ale dostrzegasz też ich ciemną stronę,
 • znasz angielski w mowie i w piśmie,
 • nie przejdziesz obojętnie koło literówki.

A jeżeli masz ponadto doświadczenie w pracy lub wolontariacie w organizacji społecznej, praktyczną umiejętność pracy w HTML-u i orientujesz się w tematach, którymi się zajmujemy, prawdopodobnie jesteś osobą, której szukamy.

To masz u nas jak w banku:

 • pracę, która ma sens, z ludźmi, którym zależy, w organizacji o szerokich horyzontach i w klimatycznym biurze na warszawskiej Ochocie,
 • pracę od lipca w pełnym wymiarze,
 • wynagrodzenie od 5500 zł brutto wzwyż w zależności od umiejętności i doświadczenia + umowa o pracę na okres próbny.

W okresie próbnym stawiamy na pracę w biurze.

Żeby wziąć udział w rekrutacji:

 • Przygotuj swój życiorys w języku polskim.
 • W treści maila napisz krótko (500-700 znaków), dlaczego chcesz z nami pracować.
 • Przygotuj mini-plan komunikacji polskiej odsłony kampanii Reclaim Your Face/Odzyskaj Twarz na max. 1 stronę (potrzebne informacje znajdziesz w naszych kanałach),
 • Całość prześlij na adres rekrutacja@panoptykon.org w e-mail zatytułowanym „komunikacja” do 13 czerwca 2021 r.

Odpowiemy wszystkim kandydatkom i kandydatom, a wybrane osoby zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem twoich danych osobowych jest:

Fundacja Panoptykon z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-068) przy ul. Orzechowskiej 4/4, adres e-mail: fundacja@panoptykon.org, numer telefonu: +48 660 074 026, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000327613, legitymującą się numerem NIP: 5252461157, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko menedżera/-ki projektów komunikacyjnych.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę i przekażesz nam dane właściwej osoby, skontaktujemy się z twoim poprzednim pracodawcą w celu uzyskania dodatkowych informacji, przydatnych pod kątem prowadzonej rekrutacji. Pamiętaj, że zgoda jest opcjonalna i dobrowolna.

Nie będziesz podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na twoją sytuację.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, 
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na poszukiwaniu członków i członkiń zespołu, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora oraz na prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do nawiązania współpracy,  
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celu umożliwienia kontaktu z poprzednim pracodawcą.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Odbiorcami twoich danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi hostingowe,
 2. serwisy społecznościowe (Facebook, Twitter) – jedynie w sytuacji, gdy zamieścisz stosowny komentarz pod ogłoszeniem o pracę lub skierujesz do nas wiadomość prywatną w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia i systemy IT niezbędne do prowadzenia rekrutacji twoje dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, wówczas, przekazanie danych osobowych nastąpi na podstawie prawnej przewidzianej w RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

Przysługuje ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją, przysługuje ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 29.06.2021, powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 07.06.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 28.05.2021, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja informacji
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 23.10.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 23.10.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 13.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 13.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 13.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 13.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 07.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 07.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja storny
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 07.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 07.06.2017, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 04.01.2016, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 03.11.2014, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 01.10.2014, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 30.09.2014, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 30.09.2014, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 19.12.2013, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Małgorzata Szumańska
Data publikacji: 04.10.2013, powód wprowadzenia zmian: Brak aktualnych ofert pracy
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu
Data publikacji: 04.10.2013, powód wprowadzenia zmian: Brak aktualnych ofert pracy.
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu
Data publikacji: 18.09.2013, powód wprowadzenia zmian: Utworzenie strony
Tytuł wersji dokumentu: Oferty pracy
Data przygotowania dokumentu:
18.09.2013
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu